சனி, 14 நவம்பர், 2009

என்னை மிகவும் கவர்ந்த புகைப்படங்கள்


சீனபெருஞ்சுவரின் இரவு நேரத்து அழகு தோற்றம்


ஷாங்கை நாட்டின் இரவு தோற்றம்

கருத்துகள் இல்லை:

Pit