வெள்ளி, 28 மே, 2010

மலர்கள்

என் வீட்டு தோட்டத்து மலர்களின் அணிவகுப்பு........
Pit